سخن بزرگان

پیامبر اسلام

"در نگهداری زمین بکوشید و به آن حرمت نهید که مادر شماست .هر کس یر روی آن کار نیک و یا بدی انجام دهد ، گزارش خواهد شد ."

پیامبر اسلام

"اگر رستاخیز (قیامت ) بر پا شد و نهالی در دست یکی از شما بود ؛ اگر می‌توانید آن را بکارید."

پیامبر اسلام

"زمین را نوازش کنید و از آن برکت بگیرید؛ زیرا او مادر شماست ،مادری که به فرزندانش مهربان است ."

پیامبر اسلام

" انسان در قبال آنچه به او ارزانی شده مسئول است چرا که امانت الهی است و بدین معنی نیست که او آزاد است هر گونه مایل است با آن رفتار نماید ."

تیم چالش‌های چشمه

به کمک اپ‌های موبایلی، مهارت‌های هنری و طرح مسائل محیط‌زیستی، بخشی از روند اطلاع‌رسانی و حل مشکلات دنیای امروز باشیم

چالش‌های خلاق چشمه

اطلاع‌رسانی و حل مشکلات دنیای امروز

در حال بارگذاری..
دوره دیگری وجود ندارد
Template Design ©ballistichq. All rights reserved.