برنامه درسی دوره

آشنایی با هنر محیطی
هنر محیطی چیست؟ جزئیات 00:00:00
چالش‌های خلاق چشمه
تیم چشمه جزئیات 00:00:00
آشنایی با هنرمندان هنر محیطی
معرفی هنرمندان – گابریل اوروزکو جزئیات 00:00:00
معرفی هنرمندان – احمد نادعلیان جزئیات 00:00:00
معرفی هنرمندان – اندی گولدزورثی جزئیات 00:00:00
معرفی هنرمندان – عاطفه خاص جزئیات 00:00:00

Course Reviews

نامعلوم

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

Template Design ©ballistichq. All rights reserved.